Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

Powiatowy Urząd Pracy
w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 101
21-500 Biała Podlaska

tel. +48 83 341-65-00
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Bialski
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

F0xfp6u5fuBybIIRFs2K1Nqz4bxRgZhPYEn_WP4dYYY

B1yOktpPvEPDlukUGsDcxIxci7KDrDOoS7bCH1tDUK0

LGjYGCUjNwTwKKpjD4AHnuyzJxQc3tAAzjslF2wUDTw

pjfJ73U3IJP74J28yPK3IUDxso6UkOy_LMJaqgGsgJI

M6-sEVHYuEje_UmWk_7bQL33Qkv9M9LNgnqB7De_JfQ

sfOuYhfoLqaOVpng-cSPjwZ6ooqVFcqnbNUHmFx2TX8

AF6KuaG7iV2jFujnyciXJUQCjCrq2NqBzBQnXfrx-Kg

x-hdxTR6obdkn-Utm7M5I1rCVtNKqunc_H-TecvkQgs

CqUAAbfvkbl6AuegLEilf5G4fn-hIm7vtArnSLiENn8

Staże

Staże ( forma archiwalna )

Adresaci:
bezrobotni, pracodawcy
Lokalizacja:
Formy aktywizacji - staże
Termin przyjmowania zgłoszeń:
od dnia 5 stycznia 2018r. do dnia 18 stycznia 2018r.
Data od:
2018-01-05
Data do:
2018-01-18

INFORMACJA

o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu (art. 53 ust. 1 ustawy)

dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

(I nabór – PO WER)

 

         Informujemy, iż w okresie od dnia 05 stycznia 2018r. do dnia 18 stycznia 2018r.  przyjmowane  będą  wnioski  o  zorganizowanie  staży  dla  osób  bezrobotnych.             

         Zasady organizacji staży:

1. Deklarowane  zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończonym stażu na okres co najmniej 4 miesięcy w ramach:

   a) umowy o pracę, tj.:

      -  w pełnym wymiarze czasu pracy,

      -  w  niepełnym wymiarze czasu pracy ( nie mniejszym niż ½ etatu),

b) umowy zlecenia podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, której wartość nie będzie niższa niż 4-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku zawarcia umowy.

W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy i umowy zlecenia,  do wniosku winno być dołączone oświadczenie osoby bezrobotnej o wyrażeniu zgody na przyjęcie zaproponowanej formy zatrudnienia po zakończonym stażu.

2.  Okres stażu – do 30.06.2018r.

3. Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej,  nieuczestniczące w projekcie PO WER w poprzednich latach, niepracujące, niekształcące się w systemie dziennym, niekorzystające ze szkoleń ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie, z wyłączeniem bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych dłużej niż 3 m-ce.

4.  Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne dla których został ustalony II profil pomocy.

5.  Na staż nie mogą być kierowane osoby bezrobotne które są:  małżonkiem, rodzicem, rodzeństwem, dzieckiem, wspólnikiem spółki lub osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora stażu.

6.  Przy rozpatrywaniu wniosków będzie  uwzględniane:

   - wywiązywanie się z wcześniej zawartej umowy w zakresie zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończonym stażu (pracodawcy lub przedsiębiorcy, którzy
nie wywiązali się z umowy, będą mogli ubiegać się o ponowne zorganizowanie stażu po 12 miesiącach, licząc od dnia nie wywiązania się z umowy),

     -  w przypadku osób bezrobotnych, które rozpoczęły działalność gospodarczą  przy wsparciu środkami Funduszu Pracy lub EFS,  o staż  będą  mogły  ubiegać się  po 6-ciu miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej i po zadeklarowaniu zatrudnienia osoby bezrobotnej po  jego zakończeniu.

Wnioski o zorganizowanie staży można pobrać ze strony internetowej www.pupbialapodlaska.pl oraz w siedzibach urzędu pracy: w Białej Podlaskiej  - tel. 83 341 65 13, Międzyrzecu Podlaskim tel. 83 341 66 33 i Terespolu – tel. 83 341 66 56.

Kompletne i prawidłowo sporządzone wnioski można składać w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101 –  Dział Instrumentów Rynku Pracy (pokój nr 2), oraz

- Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim  ul. Czysta 25 („mały” internat „EKONOMIKA” – pokój nr 10), lub

-  przesyłać korespondencyjnie (liczy się data wpływu wniosku do urzędu).

UWAGA: Liczba przyznanych organizatorowi staży uzależniona będzie od ogólnej liczby złożonych wniosków i finansowych możliwości w tym zakresie.

Powiązane pliki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
ikona PDF Oferta stażu 2018 05-01-18 14:47 114.29KB pobierz
ikona PDF Oświadczenie NEET 2018 05-01-18 14:47 414.03KB pobierz
ikona PDF Program stażu 2018 05-01-18 14:48 28.7KB pobierz
ikona PDF Wniosek PO WER 2018 05-01-18 14:48 630.62KB pobierz
powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Kontakt do pracownika urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Katarzyna Olichwirowicz       Specjalista do spraw programów 83 341-65-13 kolichwirowicz@pupbialapodlaska.pl
Anna Jówko

Specjalista ds. programów - stażysta

83 341-65-16 ajowko@pupbialapodlaska.pl
Oddział Zamiejscowy Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Czysta 25
Grażyna Stefaniuk Pośrednik pracy 83 341-66-23 gstefaniuk@pupbialapodlaska.pl
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 119945
 • c-4gRBpOjqZ6uZzct-6_5YfcgD26T18oJ220c0d8yYg

 • syDpdOYrzu_yqhr4v25rC1hGObuy38nw1sPaZjuCUhw

 • sjpFD770U6bPcs8uL1C4reoIPS5YeQjNhFPZIULGVrE

 • GBd3LjZsWmaI8DeoU1k6HtThFfYReT9KHNNoS3skTPI

 • 5TvWtG3GozB922EF3u4H2Lgy_ZqmE-WUGtuTxOL-Cuw

 • v_8bmqjLQfPCijW9fNAu9yybtLvKWuMPeLbGJmdMlDw

 • Ldb4M0Uh5rH_mygKCYA5LaCpziFRZFDrptQzMbLFwHg

 • yPdRbqCpcsKOjgi6Yrqs9U7LyIZzNU8kCpDrcJhlY9w

 • eDPBCsBHeynmCfpS5Vst0u1G9F7YfvXAiZp1I5HiHPs

 • M20k96znmIrdqfzGFeHK8jZcAWB4dgu8mxrrsB10sO4

 • sN7mIfAaPtcU7JCodQWqqbF9DPrXSpr61GTT9isGFIc

 • zecN6d2RaWNeUOeuwvy22BgOF0XsT1J-UM-XZDsMyUM

 • geKx02vXopcbGa_FkP52yy1hVbQGc5NXAhwuVmCogz0

 • 4fhnkPmvshZNNHMke0bg48sWpcCOFrW6Ie7gkTwyDb0

 • U5tLD-u7q4R5gUWJORlR5iQnbLQq2JPe_qySmo-ufi8

 • i-7bB3iyUHE4DHYq74ILx5T1Z1K8ewrEnwCUdWUXGDk

 • AmaWy26gFDgNd1y64rgDsRtSaGRDkzv1gFppKJy9uMk

 • 2r8Oup1S3IdXYTDpnt2N9pKZC6OmGWUYUvTWBWNMk5A

 • dxYrWaD01cmCbEDf-uh14RaslqOhik7VQPlW9IMuvbM

 • gEOLv6REvcBbEzRPqtGYPjvjgTOZOrGstK6lhem19sw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl