Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

Powiatowy Urząd Pracy
w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 101
21-500 Biała Podlaska

tel. +48 83 341-65-00
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Bialski
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Formy aktywizacji » Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

YrJGZiOO-r5Gya4dFEis1Jrx7asm8VI0x32nCD2oIR7FIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

VPGyHkkT0DjUzqgeik-maDHIumWHOwnwU8iAeJp4fmjFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

Zfd-rqq9aOxwCZ-j6r83FhkJM3GfA9jkVFVspsL-4RbFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

2BPjhBvcM22EktVu94wsNy1F133R9_yksLQHnrdTNdfFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

JgwCsascRLcOBOwUu2TbMzFWrKsyIsZ_AaGXPtx_JzfFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

7lPjqZXJsH0-S2Ga1cZ3qPY4p3C6E-FAH3SaDj9-ZxzFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

FqrjB9ZC3sj-3qirqfqcqERx-Wqz391sYVFlkPBsGYrFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

axJ3cHso6gR9INrPLQUY9Kflrw31ILWYe7v0VJWzTF7FIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

bbyGq5F79vIDfUnBNRkNkCXtDU5LLg8KVFGKbB1GMD3FIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy

Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego powyżej 30 roku zycia. ( forma archiwalna )

Adresaci:
bezrobotni, pracodawcy
Lokalizacja:
Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego powyżej 30 roku zycia.
Termin przyjmowania zgłoszeń:
od dnia 04.10.2017r. do dnia 12.10.2017r.
Data od:
2017-10-03
Data do:
2017-10-12

INFORMACJA 

o możliwości składania wniosków o  refundację kosztów  wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego powyżej 30 roku życia
 
(art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy)   ( I nabór –RPO)

Informujemy, iż w dniach 04 – 12 października 2017r. przyjmowane będą wnioski  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy  dla skierowanego  bezrobotnego (kwota refundacji wynosi  23.000 zł na 1 stanowisko pracy).

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego  mogą ubiegać się:

-  podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

-  niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły,

zwani dalej wnioskodawcami.

Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla  skierowanego  bezrobotnego może zostać przyznana wnioskodawcy,  który:

przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

√ prowadzi działalność gospodarczą (dot. podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej),

√  prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dotyczy niepublicznych szkół i przedszkoli),

√  nie zmniejszał wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązywał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników  (także w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji),

nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń  pracownikom oraz z opłaceniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,

nie zalega w dniu złożenia wniosku  z opłacaniem innych danin publicznych,

nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko  obrotowi   gospodarczemu, w  rozumieniu   ustawy   z  dnia   6 czerwca 1997r. - Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  / Dz. U. z 2016 poz. 154 z późn. zm./,

spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu  Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej /Dz. U. z 2017r. poz. 1380/

spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych przedszkoli lub niepublicznych szkół),

deklaruje zatrudnienie po zakończeniu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,  na dalszy okres co najmniej 4 miesięcy.

Szczegółowe informacje o zasadach dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk  pracy oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej  www.pupbialapodlaska.pl  oraz w siedzibach  urzędu w Białej Podlaskiej – tel. 83 341 65 10, Międzyrzecu Podlaskim – tel. 83 341 66 33 i Terespolu – tel. 83 341 66 56.

       Wnioski  można  składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej  ul. Brzeska 101 (Dział  Instrumentów Rynku Pracy – pokój  Nr 2), lub w oraz w Oddziale Zamiejscowym  Ewidencji i Rynku Pracy w  Międzyrzecu Podlaskim  ul. Czysta 25 ( „mały” internat „EKONOMIKA”  - pokój nr 10).

UWAGA:

1. Skierowanie na wyposażone stanowisko pracy mogą otrzymać osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 lat, o ustalonym II profilu pomocy, które w latach ubiegłych nie uczestniczyły w projektach współfinansowanych z RPO (w żadnej z form np. staże, szkolenia…..) i spełniające jedno z poniższych kryteriów projektowych tzn. są:

-  kobietami,

- długotrwale bezrobotnymi (osoby bezrobotne pozostające w rejestrze tut. urzędu  nieprzerwanie przez  12 miesięcy), lub

- o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie: podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym lub średnim ogólnokształcącym), lub

- bezrobotnymi niepełnosprawnymi, lub

- bezrobotnymi powyżej  50 roku życia, lub

- bezrobotnymi odchodzącymi z rolnictwa (rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych) i  jednocześnie należące do jednej z następujących grup: długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, powyżej 50  roku życia, z niepełnosprawnością, kobiet).

W przypadku  dużego zainteresowania refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przy rozpatrzeniu wniosków będzie decydowała  kolejność ich wpływu  do  urzędu.

Powiązane pliki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
ikona PDF PROCEDURY wyposażenie 2017 03-10-17 15:44 184.1KB pobierz
ikona PDF WNIOSEK RPO 03-10-17 15:45 216.62KB pobierz
ikona PDF Załącznik Nr 8.pdf 03-10-17 15:45 89.71KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 1 do procedur 03-10-17 15:44 547.56KB pobierz
ikona PDF Zgłoszenie krajowej oferty pracy 2017 03-10-17 15:45 66.61KB pobierz
powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Kontakt do pracownika urzędu
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Edyta Sawczuk       Specjalista do spraw programów  83 341-65-12      esawczuk@pupbialapodlaska.pl
Oddział Zamiejscowy Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Czysta 25
Iwona Waszkiewicz     Specjalista do spraw programów - stażysta 83 341-66-33 iwaszkiewicz@pupbialapodlaska.pl
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 21469
 • kh7MGZBpjmejC_J6y6aQ6a1W8RB1NTOUFwh36xIyYk8

 • YAXew2vZP2L3sUeKjrhg1yU_s01oyNMO48wLv6msLJU

 • fckrfKJUjKCdKfbSWJobh3l6HRO0Zy_saNItH3r0Bf8

 • qSxEWkXdjqKln2LlQPqddt3LmcKMQQiumhOup7YShIE

 • g-vTpIHS4yEOB8OggS34H-jAkDkj3OHXU4EfHMi5bDo

 • QKfZwwfmH2xYKxR5xRC2XTW5x1X3m1GkYnTdLoOlc7A

 • 5pWaxNxsyj4ZWtMZaGZrJHO3bYM5UVeupr7VdjslTT0

 • LRG5o0EBDaFQa32ufIstFjQreP3CAWl_C-ZMvv22ZtI

 • lX39vrOcihSE7xKl5B1bEDl-R27Vc8Jk1bzu6G-gMeM

 • XmzjXW3LZvUsF3nNN6cCCei_IIpHgWo0BNMA9UbXGjbFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • rdaNY---WjLT9KRP7oZu6OLrEhPlk0moVuGGtHhkdU3FIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • 7D-kAKZ7LGEmgKVjplMzpC2kTpc5-bfERhoez9wPeeXFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • 5lp67FYcociWsvoqPaQJfs13gcGPvDJVgYC7X23AzrzFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • 4BH-5zAXXGoxf7XjtiPuTvm-iLN6tis3ujSC8HcfH6fFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • r2ONLVQ0iY6rA7HVFVn-_JttAaln6VgUcboTn8r23KzFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • cdTdVe1NOKUx8X83QKA-nsM4yxe-R3ytSfoyGCiK9j3FIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • nk5GlH-DMa0sdkC6FaK-aW_hmuI8CwVtPnIQReJ0BrXFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • ACNNhMO1t2tHI1G5_hrohPRvPu6nST1Uq6MWiRc48EnFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • QiFyuzOqZGh69JyT_kq3S1tY6ACBpdbmrqFFJi_rxavFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • b0jb1LpieOhdjaYxmT7smOdyboCIg9_bSC1W4m2i6tnFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl