Dane urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska,
ul. Brzeska 101

Centrala: tel.: +48 83 341-65-00 e-mail:

fax: +48 83 341-65-57 bip: http://bip.pupbialapodlaska.pl
NIP:

537-19-98-082

REGON: 030884889

Oddział Zamiejscowy Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Czysta 25,
21-560 Międzyrzec Podlaski,

Centrala: tel.:

 Sekretariat       - 789 107 900

 Rejestracja      - 789 107 654

Pośrednictwo   - 789 107 345

                              789 106 845

Staże, dotacje  - 789 107 042

Doradztwo

zawodowe        - 789 106 779

Szkolenia          - 789 106 430

e-mail:

Oddział Zamiejscowy Ewidencji i Rynku Pracy w Terespolu

ul. Wojska Polskiego 104,
21-550 Terespol,

Centrala: tel.: +48 83 341-66-53 e-mail:

Korespondencja z Urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej informuje, iż udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."
W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Projektowanie stron: IntraCOM.pl